Skip Navigation Linksthu-tuc-hanh-chinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm Mẫu văn bản
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2018/TT-BYTDược phẩmSở Y tế2
2Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.Dược phẩmSở Y tế2
3. Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chấtDược phẩmSở Y tế2
4Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốcDược phẩmSở Y tế2
5Đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, không vì mục đích thương mạiDược phẩmSở Y tế2
6Đánh giá đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất không vì mục đích thương mạiDược phẩmSở Y tế2
7Đánh giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mạiDược phẩmSở Y tế2
8Đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.Dược phẩmSở Y tế2
9Đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chấtDược phẩmSở Y tế2
10Đánh giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốcDược phẩmSở Y tế2
11Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2018/TT-BYTDược phẩmSở Y tế2
12Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.Dược phẩmSở Y tế2
13Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chấtDược phẩmSở Y tế2
14Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốcDược phẩmSở Y tế2
15Đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.Dược phẩmSở Y tế2
16Đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạDược phẩmSở Y tế2
17Đánh giá đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốcDược phẩmSở Y tế2
18Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt NamKhám bệnh, chữa bệnhCác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2
19Cấp giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một số bệnh quy định tại Phụ lục IIKhám bệnh, chữa bệnhCác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2
20Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục IKhám bệnh, chữa bệnhCác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh2
21Khám giám định tổng hợp Giám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
22Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao độngGiám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
23Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
24Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
25Thủ tục Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
26Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Giám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
27Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lầnGiám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
28Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai.Giám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
29Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuấtGiám định y khoaHội đồng giám định Y khoa tỉnh Bến Tre2
30Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩmY tế Dự phòngSở Y tế2